Jentegruppe  ( 12 +)  

Tirsdag: kl 16.30-18.30  

Ungdom og Senior ( 13 +)

Tirsdag: kl 18.30 -20.30

Torsdag: kl 18.30 -20.30

Junior  ( 8 – 12 år)

Onsdag kl 16.30-18.30

Torsdag: kl 16.30 -18.30

 

Egentrening

Søndag: kl 16.00 – 20.00